Een arbeidsdeskundige geeft advies over de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer. De vragen die de arbeidsdeskundige beantwoord zijn:
  • Kan de medewerker re-integreren in het eigen werk?
  • Kan het eigen werk aangepast worden naar de mogelijkheden van de medewerker ?
  • Zijn er andere functies beschikbaar die passend zijn voor de medewerker ?
  • Zijn er mogelijkheden voor de medewerker in ander werk en welke begeleiding is hiervoor nodig?
Ik ga eerst in gesprek met alleen de werkgever. Dit gesprek duurt gemiddeld een uur en in dit gesprek onderzoeken we samen de arbeidsmogelijkheden die het bedrijf kan bieden.

Daarna ga ik met alleen de medewerker in gesprek. Dit gesprek duurt gemiddeld een uur en in dit gesprek onderzoek ik samen met de werknemer de arbeidsmogelijkheden en hoe we die mogelijkheden het beste kunnen benutten.

Ik sluit graag af met een drieweg gesprek als dat mogelijk is. In dit gesprek met medewerker en werkgever samen geef ik een korte samenvatting van mijn bevindingen en deel ik zo mogelijk al mijn conclusie. Dit gesprek varieert in tijd maar duurt meestal 10 tot 30 minuten.
Ik neem de tijd die nodig is, het kan dus ook iets langer of korter duren.
Na de gesprekken ga ik de conclusie en het advies uitwerken in een arbeidsdeskundige rapportage. Ik stel eerst een conceptrapport op en dat stuur ik naar de medewerker en werkgever. Beide partijen mogen hun opmerkingen en/of aanvullingen geven. Het is aan mij te beoordelen of en hoe ik de opmerkingen kan verwerken in het rapport. Als alle partijen akkoord zijn dan wordt het definitieve rapport opgeleverd.
De doorlooptijd van een onderzoek is ongeveer twee weken. Dat wil zeggen van gesprek tot eindrapport. De planning is als volgt: de gesprekken plan ik bij voorkeur op één dag en het liefst achter elkaar. Dan is ook het driegesprek het makkelijkst te plannen, iedereen is immers aanwezig.

Ik streef er na om het conceptrapport binnen een week na afronding van de gesprekken op te leveren. Gemiddeld is er drie tot vijf werkdagen tijd om te reageren op het concept voordat het definitieve rapport opgesteld wordt.
Ik voer de gesprekken bij voorkeur op de werklocatie. Is dat niet mogelijk dan kijken we naar andere opties. Online is een mogelijkheid en ik kan ook bij de medewerker thuis komen.
Uiteraard is de inzet en motivatie van zowel werkgever als medewerker essentieel. Noodzakelijk is een belastbaarheidsprofiel opgesteld door een bedrijfs- of verzekeringsarts van niet ouder dan drie maanden. Een arbeidsdeskundige is geen arts en mag daarom niet zelf de belastbaarheid van de medewerker bepalen. Een belastbaarheidsprofiel kan bijvoorbeeld zijn een FML (functionele Mogelijkheden Lijst), IZP (Inzetbaarheidsprofiel) of een LAB (lijst Arbeidsmogelijkheden en Beperkingen).
Ja, als arbeidsdeskundige ben ik er zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Ik confirmeer mij aan de professionele gedragscode van de beroepsgroep en ik ben lid van de beroepsvereniging voor arbeidsdeksundigen (NVvA).
Het grootste voordeel van een arbeidsdeskundig onderzoek is dat er duidelijkheid komt. Duidelijkheid in mogelijkheden voor re-integratie zowel binnen als buiten de eigen werkgever. De conclusie is wellicht niet dat wat iemand wil horen maar er wordt wel richting gegeven aan de verdere re-integratie.
Heb je een lastig verzuimdossier en heb je snel hulp nodig? Wellicht heb je maar een paar vragen om verder te kunnen. Dan kun je mij inschakelen als sparringspartner. Ik denk met je mee, kan de wetgeving voor je uitleggen en toepassen op jouw cases. Aan het einde van ons gesprek kan jij verder en is je vraagstuk opgelost.
Het eerste adviesgesprek is gratis. De kosten van een volgend adviesgesprek worden berekend op uurbasis. Je bepaalt dus zelf hoe lang je mij nodig hebt. En of je bijvoorbeeld wel of geen terugkoppeling of samenvatting op papier wil ontvangen. Het uurtarief voor een adviesgesprek is € 98,50 exclusief BTW. Maar let op! het eerste advies gesprek van 1 uur is gratis! Klik op de knop ‘gratis adviesgesprek’ laat je gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.
Alle werkgevers krijgen vroeg of laat te maken met verzuimende medewerkers. Vaak wordt de begeleiding van de zieke medewerker belegd bij de leidinggevende of de HR Adviseur. Heb je een of twee langdurig zieke medewerkers dan is het vaak nog niet zo’n probleem. Je kunt de begeleiding dan makkelijk naast je andere werk doen. Maar stijgt je verzuim dan wordt het lastig. Verzuimbegeleiding vraagt niet alleen kennis van de wetgeving, het vraagt vooral tijd. Tijd om het goede gesprek te voeren met je medewerker, oprechte aandacht te geven en de re-integratie in goede banen te leiden. Ben je een (middel) groot bedrijf en groeit het verzuim je boven het hoofd? Schakel dan een verzuimmanager in.
Als verzuimmanager kan ik helpen met bijvoorbeeld het opstellen van een goed plan van aanpak. Ik kan je coachen op het voeren van gesprekken, ik kan je de weg wijzen in de wetgeving etc. Het is maar net waar jij behoefte aan hebt. Neem contact op met Expeditie Werk en we onderzoeken jouw probleem en kijken wat je nodig hebt.
Het tarief voor de inzet van Expeditie Werk varieert en is onder andere afhankelijk van jouw wensen. Neem contact op met Expeditie Werk voor een offerte op maat.