Verzuimmanagement

Weet jij de juiste weg bij verzuim? De Wet Verbetering Poortwachter kan erg ingewikkeld en complex zijn en niet alle werkgevers hebben voldoende kennis in huis om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel jou als je medewerker. Wist je bijvoorbeeld dat het UWV een loonsanctie kan opleggen, ook al heb je twee jaar je uiterste best gedaan om je medewerker te laten re-integreren? Dat betekent nog een heel jaar het loon doorbetalen en doorgaan met de re-integratie. 

Ook de medewerker is gebaat bij een goede en duurzame re-integratie. Het hebben van werk is namelijk de beste sociale zekerheid. Zowel jij als jouw medewerker hebben dus voordeel bij een snelle en goede re-integratie.


Wat is een verzuimmanager?

Expeditie Werk ziet de verzuimmanager als een projectleider. Dat klinkt wat oneerbiedig want een mens is toch geen project?! En nee, dat is natuurlijk ook niet zo. De hele weg die afgelegd moet worden vanaf de eerste ziekmelding ziet Expeditie Werk echter wel als een project. De Wet Verbetering Poortwachter vraagt nogal wat van zowel de werkgever als de medewerker. Expeditie Werk ziet het als haar taak om alle rechten en plichten uit de wet los te koppelen van de mens achter de ziekmelding.

casemanagement verzuim

Aan de ene kant zorgt Expeditie Werk voor jou met alle wettelijke plichtplegingen en coacht je op het voeren van een goed gesprek. Aan de andere kant geeft Expeditie Werk ondersteuning aan jouw medewerker bij de terugkeer naar de werkvloer. De ervaring van Expeditie Werk heeft geleerd dat de medische oorzaak van het verzuim vaak niet alleen de reden is waarom werken niet meer lukt. Onderzoeken wat het echte knelpunt is en medewerker en werkgever hier samen het gesprek over laten aangaan, is de kracht van Expeditie Werk.


Onafhankelijke professional

De taken van een verzuimmanager zijn soms moeilijk te vervullen door P&O of de leidinggevende. Zij worden door de medewerker vaak als partijdig gezien. Dit is ook niet gek, want zij behartigen de belangen van de werkgever. Daardoor zijn er vaak andere prioriteiten, andere doelstellingen of er is geen of onvoldoende adequate kennis van verzuimbegeleiding. Dit mag ook niet altijd verwacht worden van een P&O-er of leidinggevende, want deze professionals hebben vanuit hun functie een andere rol dan een onafhankelijke verzuimmanager. De verschillende rollen en belangen maken het moeilijk om een transparant re-integratieproces te voeren. Met een onafhankelijke verzuimmanager, is dit probleem opgelost.


Expeditie Werk: spin in het web

Verzuim is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever, simpelweg omdat wettelijk de eindverantwoordelijkheid bij de werkgever ligt. Daarbij dient ook de rol van de leidinggevende, die de medewerker immers het beste kent, zeker niet over het hoofd te worden gezien.

De inzet van een verzuimmanager van Expeditie Werk is van toegevoegde waarde omdat Expeditie Werk de klappen van de zweep kent. Expeditie Werk is onafhankelijk en durft kritisch te zijn in het speelveld rondom de zieke medewerker. Expeditie Werk denkt met jou mee over het verzuimbeleid van jouw organisatie, en  daarnaast kan Expeditie Werk vormgeven aan de vereiste administratieve zaken en dossieropbouw, zodat het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de re-integratie niet meer spannend is. 


Tarieven verzuimmanagement 

De tarieven van verzuimmanagement zijn op basis van een maatwerk offerte. Daarvoor bespreek ik graag eerst met jou de specifieke casus en jullie wensen, zodat ik dan een gerichte prijs kan afgeven. Bij verzuimmanagement moet je in ieder geval denken aan de volgende mogelijkheden:

  • Begeleiding in verzuim vanaf dag 1
  • Wet verbetering Poortwachter proof traject
  • Snelle re-integratie
  • Onafhankelijke deskundige


Opzoek naar een verzuimmanager?

Zoek jij een projectleider voor het verzuim? Iemand die het lastige gesprek niet schuwt, niet bang is om dingen bespreekbaar te maken en je kan helpen met alle wettelijke verplichtingen? Neem dan contact op met Expeditie Werk.