Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een medewerker door langdurig of complex verzuim niet in staat is om de eigen functie volledig of gedeeltelijk uit te voeren, biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden die de medewerker heeft om terug te keren in het arbeidsproces, waarbij zowel mogelijkheden bij de huidige werkgever als bij andere werkgevers onderbouwd worden weergegeven. Als werkgever ben je namelijk verplicht om vanuit de Wet verbetering poortwachter te onderzoeken welke mogelijkheden de verzuimde medewerker in eigen werk of ander werk heeft en de werkgever dient daarbij goed te onderbouwen waarom bepaalde keuzes in het verzuimproces gemaakt zijn. Wat de uitkomst ook zal zijn, het advies is altijd gericht op welke arbeidsmogelijkheden de medewerker heeft.


De taak van de arbeidsdeskundige

Als zelfstandig en onafhankelijk arbeidsdeskundig adviseur is het de taak van Expeditie Werk om de medewerker daar waar kan te behouden voor de arbeidsmarkt. Als het eigen werk niet meer gaat, dan zoekt Expeditie Werk samen met alle partijen naar mogelijkheden die wel haalbaar zijn. Expeditie Werk zegt nadrukkelijk “samen met alle partijen” want de arbeidsdeskundige is niet iemand die komt, ziet en overwint. Nee, de rol die Expeditie Werk neemt, is die van een tijdelijke expeditieleider. Samen met medewerker en werkgever brengen wij de situatie zoals die is in kaart. Op die kaart markeren we de doodlopende wegen en zoeken we nieuwe paadjes om te bewandelen, nieuwe routes op weg naar werk dat wel past en haalbaar is.

Arbeidsdeskundig onderzoek


Gesprek met betrokkenen

Na aanvraag van een arbeidsdeskundig onderzoek heeft Expeditie Werk eerst contact met de werkgever. De reden hiervoor is omdat Expeditie Werk de exacte vraagstelling en de huidige stand van zaken wil doornemen. Daarnaast heeft Expeditie Werk diverse documenten nodig voor het onderzoek. Vervolgens zal De afspraak voor de gesprekken met medewerker en werkgever gepland worden. Het onderzoek vindt over het algemeen plaats op de werkplek, maar kan in overleg op een andere plaats worden bepaald. Het onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

 1. Gesprek met de werkgever
 2. Gesprek met de medewerker
 3. Afsluitend gesprek met alle betrokkenen
 4. Opstellen rapport met conclusie en advies


Een goede voorbereiding voor een snelle behandeling

Om het arbeidsdeskundig onderzoek goed voor te kunnen bereiden, heeft Expeditie Werk de volgende zaken nodig. Wij adviseren je om deze alvast te verzamelen, zodat Expeditie Werk je zo snel als mogelijk van dienst kan zijn:

 • Belastbaarheidsprofiel en de contactgegevens van de bedrijfsarts
 • Functiehuis (indien van toepassing) van het bedrijf
 • Functieomschrijving van het werk op moment van ziekmelding
 • Het cv van de medewerker (arbeidsverleden en indien relevant het uitkeringsverleden en genoten opleidingen)


Rapport arbeidsdeskundig onderzoek binnen 2 weken 

Expeditie Werk rond de rapportage af binnen 2 weken. Voor oplevering van het rapport ontvangen zowel werkgever als medewerker eerst een conceptversie ter goedkeuring.


Wat na het arbeidskundig onderzoek?

Na oplevering van het rapport is het arbeidsdeskundig onderzoek voltooid. Expeditie Werk zwaait af als expeditieleider en het leiderschap gaat terug naar medewerker en werkgever. Dit doet Expeditie Werk met een Wet Verbetering Poortwachterproof rapport met concrete handvatten voor de toekomst. Met dit rapport kunnen de werkgever en medewerker samen verder op ontdekkingstocht. Want dingen veranderen en de kaart heeft onderhoud nodig.


Tarieven arbeidskundig onderzoek

Het tarief voor een arbeidskundig onderzoek is €1195,- excl. BTW. Je krijgt dan het volgende:

 • Een arbeidskundig onderzoek voor langdurig en complex verzuim
 • Gesprekken met werkgever 
 • Gesprekken met de medewerker 
 • Onderzoeksrapport met advies 
 • Wet Verbetering Poortwachter proof traject


Opties onderzoeken voor een medewerker?

Zoek je een tijdelijke expeditieleider die een nieuwe kaart kan tekenen voor jou en jouw medewerker? Iemand die niet bang is om onbekende richtingen te onderzoeken maar wel oog heeft voor de hele omgeving? Neem dan contact op met Expeditie Werk.